องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  41000 โทร 042-110150 

 
 
 • สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา
  วันที่ 11 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี จัดงานพระราชพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา และกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 มอบประกาศเกียรติติคุณแม่ดีเด่น ประจำปี 2565 มอบประกาศเกียรติคุณผุ้อุทิศที่ดินเพื่อสาธารณประโยชน์ เยาวชนจิตอาสากู้ชีพกู้ภัย และจิตอาสา อปพร.
 • เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 28 กรกฎาคม 2565
 • อบต.หนองกรด
 • เด็กแรกเกิด
 • เงินค่าทำศพผู้สูงอายุ
 • ค่าจัดการศพผู้สูงอายุ
 • ตาราง รถเก็บ ขยะ
ประสัมพันธ์ตาราง การเก็บขนขยะมูลฝอย/ซ่อมแซมถนน/ตัดต้นไม้/ไฟฟ้าสาธาณณะ ประจำหมู่บ้าน
ประสัมพันธ์ตาราง การเก็บขนขยะมูลฝอย/ซ่อมแซมถนน/ตัด... new

อ่านต่อ... 
 
ส.จ.ยิ่งใหญ่ กองทอง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ส่งมอบสนามกีฬา และอุปกรณ์การกีฬาให้แก่ เยาวชนบ้านหนองหัวหมู
ส.จ.ยิ่งใหญ่ กองทอง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่องค์การบริห... new

อ่านต่อ... 
 
ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน ใช้เก็บในปีงบประมาณ 2565
ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการงดเบ... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศ เรื่องนโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลนาดีปลอดบุหรี่
ประกาศ เรื่องนโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลนาดีปลอดบ... new

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ตัวแทน PunJennis Fanclub แฟนคลับปัญเจนนิษฐ์ สนับสนุนอุปกรณ์การกีฬา
ตัวแทน PunJennis Fanclub แฟนคลับปัญเจนนิษฐ์ สนับส ...

อ่านต่อ... 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาดีเป็นเจ้าภาพตรวจ (LPA)
องค์การบริหารส่วนตำบลนาดีเป็นเจ้าภาพตรวจ (LPA) ...

อ่านต่อ... 
 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้งชุดปฎิบัติการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี (อปพร.) รุ่นที่ 1 ประจำปี 2565
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้งชุดปฎิบัติการอาสาสมัค ...

อ่านต่อ... 
 
กิจกรรมสงกรานต์ รดน้ำ ขอพร 2565
กิจกรรมสงกรานต์ รดน้ำ ขอพร 2565 ...

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ไม้กวาดจากขวดพลาสติกรีไซเคิล
ไม้กวาดจากขวดพลาสติกรีไซเคิล new
 ไม้กวาดจากขวดพลาสติกรีไซเคิล  จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาดี ตัวด...
อ่านต่อ... 
 
ตัดเย็บเสื้อผ้าไหมสำเร็จรูป
ตัดเย็บเสื้อผ้าไหมสำเร็จรูป new
 
อ่านต่อ... 
 
ผ้าทอมือลายขิดพื้นฐาน
ผ้าทอมือลายขิดพื้นฐาน new
 
อ่านต่อ... 
 
งาดำผง อาหารเสริม
งาดำผง อาหารเสริม new
 
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด




 
  
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS คลังข่าวมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
พระราชกรณียกิจ คืนความสุขให้คนในชาติ ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์
ศูนย์ดำรงธรรม 1567 กรมจัดหางาน กรมการปกครอง
สมุดภาพ Infographic ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO) สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กรมบัญชีกลาง กรมสรรพากร
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สํานักงานราชกฤษฎีกา
ศาลปกครอง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประชาสัมพันธ์
กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-government thailand) กรมการค้าภายใน
กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สํานักงบประมาณสํานักนายกรัฐมนตรี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารออมสิน ธนาคารทหารไทย กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
     
     
ข้อมูลทั้งหมด
ข้อมูลทั้งหมด
 
 
 
 
โทร 0987098811

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ป้าย
องเรียนการทุจริต
facebook
ร้องเรียนร้องทุกข์
ความรู้/บทความ
คู่มือประชาชน
รายงานกิจการสภา
ดาวน์โหลด
ชวนชิมชวนช็อป
สถานที่น่าสนใจ
แบบประเมินองค์กร
เช็คเมล์